Lešnik


lesnik_vise_sorti

 

Lešnik se koristi kako u prehrambenoj i konditorskoj industriji tako i u medicinske svrhe.

Dobro rađa i na skromnijem zemljištu.

Pri zasnivanju zasada lešnikom voditi računa o sledećem:

 • birati sorte kasnijeg cvetanja i ranijeg zrenja
 • za uzgoj lešnika dobra su brdsko planinska područja sa dovoljno vazdušne vlage mada se gaji i u ravničarskim oblastima.
 • kritičan je period cvetanja, jer su u tom periodu temperature niže od -6 C nepovoljne za zametanje plodova
 • kod lešnika uglavnom kao i kod oraha ženski i muški cvetovi cvetaju nejednovremeno (dihogamija)
 • najbolje je sađenje u jesen ili zimu ako vreme dozvoljava i to na šećernim stranama, jer ti položaji sprečavaju ranije cvetanje leske
 • za sigurniju i obilniju rodnost lešnika preporučuje se pored odgovarajućeg oprašivača jos dve do tri sorte u istom zasadu
 • ne koristiti kao podloge pri kalemljenju sorte koje daju puno izdanaka.
 • većina sorti u našim uslovima sazreva krajem VIII i početkom IX meseca
 • raspon između najranijih i kasnih sorti je 20 dana.

Štetočine lešnika su:

 • leskotoč ili lešnikov crv (izaziva crvljanje plodova),
 • leskova grinja,
 • leskova strižibuba,
 • štitasta vaš šljive.

Bolesti lešnika su:

 • pepelnica leske i
 • parogena bakterija.

Način sadnje:

1. Rastojanje između sadnica lešnika ako se gaji u vidu žbuna:

 • slabo bujne – 4m x 4m
 • srednje bujne – 5m x 4m
 • bujne sorte – 5m x 5m

2. Rastojanje između sadnica leske ako se gaji kao stablašica kalemljena na podlozi od meč3.) je leske:

 • bujne sorte – 6m x 5m
 • srednje bujne – 5m x 5m
 • slabo bujne – 5m x 4m

3. Rastojanje između sadnica leske ako se gaji u vidu žive ograde:

 • bujne sorte – 6m x 3m
 • srednje bujne – 5m x 3m
 • slabo bijne – 4m x 3m

 

Napomena: Prvi broj označava rastojanje izmedju redova, a drugi broj označava rastojanje između sadnica u redu