Orah


Orah je voćka koja je veliku primenu našla u prehrambenoj i konditorskoj industriji.

Orah najbolje uspeva na dubokim i rastresitim zemljištima koja sadrže dovoljno kreča, kao i na ilovačastim i peskovitim zemljištima koja su umereno vlažna i sa povoljnom vazdušnom vlagom. Za orah su veoma povoljne doline reka gde dobija svu potrebnu vlagu.

Pri zasnivanju većih zasada pod orahom  treba pri izboru sorti obratiti pažnju na:

 • Birati sorte poznijeg listanja i cvetanja u cilju izbegavanja opasnosti od poznih prolećnih mrazeva ako se zasad zasniva u oblastima gde je ova pojava česta.
 • Birati sorte sa ranijim završetkom vegetacije čime se izbegava opasnost od oštecenja od ranih mrazeva.
 • Birati sorte brzog razvoja, rane rodnosti, što manje dihogramije, bolje otpornosti na bolesti, dobrog kvaliteta ploda i td.
 • Izbegavati zasnivanje homogenih zasada ( sa samo jednom sortom ) vec saditi nekoliko sorti
 • Orah voli sunce (heliofitna vocka).

Najpoznatije štetocine oraha su:

 • orahov smotavac,
 • orahov savijač,
 • orahova grinja,
 • smeđa orahova lisna vaš,
 • štitaste vaši,
 • gusenice,
 • potkornjaci,
 • drvotočci itd.

Najpoznatije bolesti oraha su:

 • pegavost lišća i plodova (gnomonija),
 • flekavost lišća mladara i plodova,
 • pegavost ljuske i jezgra oraha,
 • bakteriozna crna pegavost, itd.